Interieurprojecten


De basis van FLOHW ligt in het adviseren en coördineren van grote en complexe interieurprojecten. Projecten die veel aandacht vragen. Door FLOHW wordt uw organisatie ontlast en de benodigde kennis toegevoegd.

De focus op interieur en het welzijn van medewerkers vormt integraal onderdeel vanaf de initiatieffase. Zowel financieel als bij uitwerking van het programma van eisen naar tekeningen. Dit voorkomt verrassingen in latere fasen.

Een goed gebouw ontwerp je van binnen naar buiten, met de mens centraal. En daarna (van buiten naar binnen) moet alles geregeld worden, tot in detail. In beide trajecten zorgt FLOHW voor een belangrijke bijdrage in organisatie en prestatie. En dat ziet u terug in het eindresultaat.


Picture of interiors

Maatwerk per projectfase


Elk interieurproject vraagt maatwerk, waarbij per fase de inbreng en de rol van FLOHW kan variëren. Het kan er als volgt uitzien….

Tijdens de ontwerpfase voert FLOHW samen met andere deskundigen gesprekken met eindgebruikers. Daarbij brengt FLOHW haar expertise in en zorgt voor de juiste vertaalslag naar ontwerptekeningen.

Tijdens de voorbereiding beoordeelt FLOHW materialisatie en tekeningen. Tevens worden inkooptrajecten opgestart en specificaties afgestemd met eindgebruikers.

Tijdens de uitvoeringsfase beoordeelt FLOHW de kwaliteit van het werk en begeleidt directieleveringen. De ingebruikname van de nieuwe werkomgeving wordt voorbereid en inhoudelijk afgestemd met kwartiermakers.

FLOHW coördineert alle activiteiten rond de ingebruikname. En uiteraard is er aandacht voor goede nazorg.

Geïnteresseerd wat FLOHW verder per fase kan bieden? Lees meer >Een goed gebouw ontwerp je van binnen naar buiten